news

Oni stoją za sukcesem Wielkiego Zderzacza Hadronów

Wczoraj donosiliśmy o radości naukowców z udanego doprowadzenia do zderzenia wiązek protonów w CERN. Dziś możemy przyjrzeć się ludziom, którzy pracowali nad tym przedsięwzięciem. Dzięki nim nie pochłonęła nas wczoraj czarna dziura.

Dziękujemy im za to, że nasze ciała nie krążą dziś w kosmicznej scenerii. Gratulacje dla wszystkich pracowników Wielkiego Zderzacza Hadronów! [CERN]

The Faces Behind the Large Hadron Collider
The Faces Behind the Large Hadron Collider
The Faces Behind the Large Hadron Collider
The Faces Behind the Large Hadron Collider
The Faces Behind the Large Hadron Collider
The Faces Behind the Large Hadron Collider
The Faces Behind the Large Hadron Collider

podobne treści