designnewssztuka

Ogród, w którym zamiast kwiatów rosną litery

Ogrody Świata w berlińskim parku rekreacyjnym Marzahn stanowią reprezentację różnych kultur. Tak ukazano kulturę chrześcijańską – ściany instalacji pokrywają litery.

Czcionka układa się w cytaty ze Starego i Nowego Testamentu. Mamy przez to poczuć, jak istotna jest w kulturze chrześcijańskiej kultura słowa, i jaką wagę przywiązuje się do książek i piśmiennictwa.

Litery zostały wykonane z pomalowanego na złoto aluminium, zaś czcionkę zaprojektował na potrzeby instalacji Aleksander Brańczyk. [FontBlog.de, An Architecture]

podobne treści