news

Obywatelska aplikacja zbierze ropę

Programiści przygotowali już aplikację dla mieszkańców terenów
zagrożonych skażeniem ropą, choć wyciek z platformy Deepwater rozpoczął
się niewiele ponad miesiąc temu. Oil Reporter służy do zgłaszania plam ropy na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Umożliwia przesyłanie zdjęć oraz informacji o skali zanieczyszczenia.

Aplikacja jest oczywiście darmowa, a zgromadzone przez użytkowników dane, wysyłane do CrisisCommons, pomogą jednostkom rządowym i pozarządowym monitorowac zagrożenie i wysyłać pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. [John Herrman/giz, iTunes, 148Apps]

podobne treści

  • 45

    „…..pomogą jednostkom rządowym i pozarządowym monitorowac”

    Błąd – powinno być „monitorować”