news

Nowy wymiar zdjęć satelitarnych

Pix4D zmieni sposób, w jaki korzystamy ze zdjęć satelitarnych lub lotniczych. Nowa technologia poskleja zdjęcia z przestworzy i utworzy trójwymiarowy obraz terenu. Koniec ze Street View lub modelami 3D?

Technika sklejania zdjęć polega na wyznaczeniu punktów charakterystycznych zdjęć i przetworzeniu zmiany położenia względem nich. Dzięki temu powstaje trójwymiarowa makieta terenu, po której użytkownik może dowolnie się poruszać. Czyżby nowy sposób, żeby zajrzeć nam w okna? Czy może fajna zabawa? [Engadget]

podobne treści