news

Nowy system elektronicznego głosowania

David Bismark opracował nowy system głosowania, mający zapobiegać manipulowaniu wynikami. Zaprezentował go na konferencji TEDGlobal 2010. Kwestia jest szczególnie ważna dla Amerykanów, którzy korzystają z elektronicznych systemów głosowania, a te nieraz okazywały się bardzo zawodne (np. podczas wyborów prezydenckich w 2000 roku).

System opiera się na założeniu, że jeśli różne osoby są odpowiedzialne za różne etapy procesu, majstrowanie przy ilości głosów oddanych na danego kandydata stanie się niemożliwe. Każdy wyborca dostaje kartę do głosowania z kodem kreskowym. Na lewej stronie karty jest lista kandydatów w losowej kolejności, a na prawej – okienka, w których trzeba zaznaczyć swój wybór. Po odhaczeniu swojego kandydata, wyborca przedziera kartkę na pół, lewą stronę może zabrać do domu, a prawą, tę z kodem, oddaje do zeskanowania.

Wyniki skanowania są odszyfrowywane „w kilku etapach, dokonywanych przez różne organizacje, a potem można dodać do siebie wyniki z różnych komisji wyborczych, już w postaci odszyfrowanej”.

Bismark zapewnia, że na żadnym etapie głosowania żadna osoba nie będzie miała możliwości zmienienia wyniku wyborów na korzyść konkretnego kandydata. Miałoby to wreszcie zaprzeczyć powiedzeniu, że „Nieważne, kto głosuje…”

[Adam Frucci/giz, Bismark.se, Wired.co.uk]

podobne treści