news

Nowe skanery lotniskowe ukryją genitalia przed wzrokiem strażników

Zamiast zdjęć ciał pasażerów, przeprowadzający kontrolę zobaczy tylko
zarys sylwetki. Nowy sprzęt skupi się na wykrywaniu broni i bomb, a nie
na oddawaniu jak najdokładniejszego obrazu intymnych części ciała. Uf.

Amerykańska agenda rządowa odpowiedzialna za bezpieczeństwo w transporcie, czyli TSA, testuje nowe rozwiązanie na lotniskach Hartsfield w Atlancie, McCarrena w Las Vegas i Reagana w Waszyngtonie. Nowe oprogramowanie konwertuje obraz ze skanera, przenosząc go na bezosobowy schemat postaci, taki sami dla każdego. Strażnik będzie reagował, gdy na ekranie zobaczy ostrzeżenie o niebezpiecznym przedmiocie – pokaże się ono w postaci ikony w tym miejscu ciała ludzika na wykresie, w którym przedmiot znajduje się na ciele pasażera w skanerze.

Nowe rozwiązanie nie tylko uspokoiłoby protesty dotyczące ochrony prywatności, ale i oszczędziłoby czas. Stwierdzenie, czy oprogramowanie dostrzega coś niebezpiecznego trwa chwilkę, gdy patrzymy na uproszczony wykres. Przyglądanie się pełnemu obrazowi ze skanera trwa znacznie dłużej.

Wprowadzenie nowej technologii uzależnione jest od wyników testów, które ustalą, czy oprogramowanie sprawdza się w sykrywaniu niebezpiecznych przedmiotów i substancji. [zdjęcie: TSA Pictures]

podobne treści

  • dfgsedgse
  • iforget911

    20 lipca 1933 r. Watykan zawarł konkordat z III Rzeszą Hitlera, oprócz tego podpisano tego samego dnia tajny protokół między III Rzesza a Stolicą Apostolską. Oto fragmenty: „Na wypadek… wprowadzenia powszechnego obowiązku wojskowego zaciąg kapłanów oraz innych członków kleru świeckiego i zakonnego do wojska odbywać się będzie za zgodą Stolicy Apostolskiej w sposób regulowany następującymi zasadami: – studenci kościelnych zakładów filozoficznych i teologicznych przygotowujący się do kapłaństwa są wolni od służby wojskowej i ćwiczeń do niej przygotowujących, z wyjątkiem powszechnej mobilizacji;
    w razie powszechnej mobilizacji duchowni… są wolni od zaciągu;
    Chcesz wiedzieć więcej wejdź na: http://www.ksiegarniaswit.pl/79865-kosciol-a-faszyzm-anatomia-kolaboracji.html