naukanews

Nowa, wspaniała bateria

Co powstanie, gdy ksenon i fluor zostaną poddane tak olbrzymiemu ciśnieniu, jakie można znaleźć w jądrze Ziemi? Ultra-bateria, która pomieści więcej energii od wszystkich poprzedniczek.

Difluorek ksenonu (XeF2), który znajdzie się w nowych bateriach, ma postać białego kryształu. Wykorzystuje się go m.in. przy produkcji mikroprocesorów.

Naukowcy umieścili kryształ w diamentowym zacisku, który wywiera na substancję bardzo wysokie ciśnienie. Cząsteczki difluorku ksenonu pozostawałyby w większej odległości od siebie, ale ściśnięte między diamentami, przy ciśnieniu miliona atmosfer, zespoiły się w trójwymiarową strukturę. Energia mechaniczna procesu ściskania cząsteczek przybrała formę energii chemicznej, czyli zachowanej we wiązaniach międzycząsteczkowych nowej struktury.

Profesor Choong-Shik Yoo z Washington State University, który przewodniczył badaniom, powiedział, że to „najbardziej skondensowana forma energii oprócz energii nuklearnej.” Jej możliwe zastosowania są bardzo liczne, ale najważniejsze będą z pewnością ultra-baterie oraz akumulatory. [Alasdair Wilkins/Nature Chemistry]

podobne treści

  • Anonim

    baterie paluszki z diamentowymi zaciskami – to brzmi sensownie i tanio.

  • reykjavik2012

    ale co ma wspólnego ten rysunek u gury z bateriami ?

  • 1234567890

    kryształowy zacisk (diament jest twardawy) posłużył do ‚zgniecenia’ tego wszystkiego – nie będzie go na każdym paluszku :)