news

Nawet Justin Bieber nie pomógł zarobić YouTube’owi

Google niechętnie mówi o zyskach jakie powinien przynosić mu największy na świecie serwis z filmami. Jednym z wyjątków było niedawne oświadczenie Erica Schmidta, który powiedział, że działalność YouTube’a jest bliska bycia opłacalną. Mówiąc po polsku: cały czas jest na minusie.

Ponad pięć lat udostępniania filmów nie przyniosło YouTube’owi oczekiwanych zysków. Zaskakujące są niektóre decyzje bezpośrednio związane z możliwością zarobienia przez Google pieniędzy: z jednej strony odwlekanie wprowadzenia usługi pay-per-view, z drugiej umożliwianie użytkownikom serwisu omijanie reklam i wydłużanie czasu wrzucanych przez nich filmów.

Niebawem może się przekonamy, jak „bliski” opłacalności jest YouTube. [Sam Biddle/giz, All Things D]

podobne treści

  • Anna Piwnicka

    Nawet ON? Szok.