naukanewsWiadomość główna

Naukowcy grożą bojkotem flagowego projektu naukowego UE

Na początku ubiegłego roku Komisja Europejska uruchomiła program badawczy Human Brain Project, którego celem jest opracowanie symulacji ludzkiego mózgu. Program ten ma trwać dziesięć lat, i kosztować będzie około 1,2 miliarda euro. Niestety na razie nie wiadomo, czy w ogóle uda się osiągnąć zamierzone cele, znalazł się on bowiem w ogniu krytyki ze strony naukowców, którzy mieli go realizować.

Human Brain Project (HBP) miał być wiodącym europejskim programem badawczym, w którego realizację miały zaangażować się najlepsze instytucje naukowe Unii Europejskiej i świata. Niestety od początku prześladują go problemy. Niektórzy naukowcy od samego początku odmówili udziału w programie, wychodząc z założenia, że jest stanowczo za wcześnie na to, by próbować budować superkomputer, który będzie w stanie symulować działanie ludzkiego mózgu. Teraz pojawił się jednak dużo poważniejszy problem, który podniesiony został z okazji przeglądu dotychczasowych postępów projektu.

W liście otwartym, który został wczoraj wystosowany przez około 150 najlepszych europejskich specjalistów z zakresu neurobiologii, grożą oni, że jeśli Komisja Europejska nie wprowadzi znaczących zmian do projektu, zostanie on przez nich zbojkotowany. Jednocześnie namawiają swoich kolegów, oraz instytucje przez nich reprezentowane, do przyłączenia się do protestu.

Nie chodzi jednak o to, że neurobiolodzy obawiają się o to, że przypadkiem stworzą coś, nad czym nie będą mogli zapanować. Naukowcy protestują, ponieważ standardy przyjęte przez Komisję Europejską mają niewiele wspólnego z nauką. Domagają się oni przede wszystkim, by ich praca oceniana była przez niezależną radę składającą się uznanych przedstawicieli środowiska akademickiego, oraz tego, by UE nie zawężała badań do jednego obszaru.

„Najważniejszy cel, jakim jest budowa dużej symulacji ludzkiego mózgu, został postawiony radykalnie przedwcześnie,” mówi Peter Dayan z University College of London, jeden z sygnatariuszy listu otwartego. „Mamy projekt, który z naukowego punktu widzenia, nie może się udać. To marnowanie pieniędzy, które mogłyby zostać wydane na bardziej wartościowe projekty.”

„Wydaje się, że Europa jest przekonana o tym, że inwestuje w projekt z zakresu neurobiologii. Ale nie jest to prawdą. W chwili obecnej jest to projekt z zakresu IT,” dodaje Alexandre Pouget z Uniwersytetu Genewskiego. „Muszą poszerzyć zakres badań i wykorzystać doświadczenie, jakie posiadamy w zakresie neurobiologii. Nie jest jeszcze za późno. Europa może podjąć właściwą decyzję.”

Na razie nie wiadomo jak zakończy się ten konflikt, inicjatorzy listu otwartego mają nadzieję, że uda im się przekonać urzędników Komisji do zmiany podejścia. Jeśli nie, zapowiadają całkowity bojkot HBP.

Zdjęcie: Flickr/giulia.forsythe

podobne treści