internetWiadomości promowane

NATO uzna cyberprzestrzeń za strefę działań wojennych

Podczas spotkania ministrów obrony państw NATO, które rozpoczęło się wczoraj w Brukseli, zapadła decyzja o tym, by uznać cyberprzestrzeń za strefę, w której mogą być prowadzone działania wojenne. Tak samo jak na morzu, lądzie i w powietrzu.

O decyzji poinformował sekretarz generalny sojuszu, Jens Stoltenberg. Ma ona zostać oficjalnie ogłoszona podczas zbliżającego się szczytu NATO w Warszawie.

„Zwróciliśmy naszą uwagę na cyberprzestrzeń. Uzgodniliśmy, że uznamy cyberprzestrzeń za domenę działań operacyjnych – taką jak przestrzeń powietrzna, morze i ląd,” stwierdził Stoltenberg. „Współcześnie większość kryzysów i konfliktów ma także wymiar cybernetyczny. A zatem uznanie cyberprzestrzeni za domenę działań operacyjnych umożliwi nam lepszą ochronę naszych misji i operacje.”

Jest to pewna nowość, ale nie można raczej mówić o rewolucji w myśleniu NATO na temat cyberprzestrzeni. Po głośnym ataku na infrastrukturę informatyczną Estonii, o którego organizacje oskarżana była Rosja, w 2008 roku utworzono w Tallinie NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, czyli ośrodek koordynujący obronę cyberprzestrzeni NATO. Późniejsze kroki, takie jak przyznanie cywilnym hackerom wroga statusu kombatantów, którzy mogą zostać zaatakowani w odwecie za przeprowadzenie ataku na infrastrukturę państw NATO, czy utworzenie NATO Rapid Reaction Team, która ma udzielić natychmiastowego wsparcia państwom lub strukturom Sojuszu, które ucierpiały od ataku przeprowadzonego w cyberprzestrzeni, tylko potwierdza zainteresowanie NATO cyberprzestrzenią.

Potwierdziły to deklaracje złożone podczas szczytu w Walii, kiedy to Sojusz uznał, że w przypadku najpoważniejszych cyberataków zaatakowane państwo może powołać się na artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Może to więc oznaczać, że cyberatak na jakiekolwiek państwo członkowskie spotka się z odpowiedzią całego NATO.

Widać więc wyraźnie, że NATO od dłuższego już czasu „zwraca uwagę na cyberprzestrzeń”. Potwierdzają to statystyki, które mówią, że NATO doświadcza codziennie około 200 milionów incydentów w swoich sieciach cybernetycznych. Zdecydowana większość z nich nie jest groźna, ale każdego miesiąca około 200 prób wymaga poważniejszego przeciwdziałania. Oficjalne uznanie cyberprzestrzeni za część współczesnego teatru działań wojennych ma ułatwić rozwój i koordynację zdolności do obrony sieci NATO.

Zdjęcie: Flickr/Pink Sherbet Photography

podobne treści