designnewssztuka

Naszyjniki z ludzkich włosów

Artystka Kelly Howley, która wpadła na pomysł tworzenia takiej biżuterii chciała
skłonić do refleksji nad naszym stosunkiem do włosów. Pogrążmy się
więc w refleksji.

Otóż dopóki włosy pozostają przytwierdzone do skóry głowy, mamy do nich pozytywny stosunek. Dbamy o nie, myjemy, farbujemy, modelujemy. Są powodem do dumy. Po ścięciu, wszystko to się zmienia.

Odłączone od ludzkiego ciała zaczynają budzić w nas odrazę. Chciałam sprawdzić, czy jest możliwe przywrócenie im atrakcyjności. Przez znaną formę naszyjnika, formując włosy w znane, symetryczne wzory, chciałam stworzyć delikatną równowagę między poczuciem awersji i podziwu w noszących i patrzących na biżuterię.

Udało się! Powiedziałabym tyko, że równowaga jest bardzo delikatna. [Kerry Howley, ArtsThread,
Oddity Central, Buzzfeed]

podobne treści