nauka

NASA: Oceany Ganimedesa jak wielowarstwowa kanapka

Czternaście lat temu, na podstawie danych zdobytych przez sondę Galileo, naukowcy z NASA doszli do wniosku, że pod powierzchnią Ganimedesa, największego z księżyców Jowisza, musi znajdować się woda. Wtedy jednak stwierdzono, że woda ta znajduje się pomiędzy dwiema warstwami lodu. Najnowsze modele pokazują jednak, że budowa tego księżyca może być dużo bardziej skomplikowana.

Naukowcy z NASA Jet Propulsion Laboratory opracowali nowy model budowy geologicznej największego księżyca Jowisza. Według niego pod powierzchnią Ganimedesa znajduje się nie jeden ocean, a cztery warstwy oceanów, oddzielone od siebie grubymi lodowymi skorupami. Każda kolejna kolejna warstwa ciekłej wody jest, według tego modelu, bardziej zasolona niż poprzednia. Warstwa najbardziej zasolonej ciekłej wody miałaby bezpośredni kontakt ze skałami.

„Oceany Ganimedesa mogą być ułożone jak wielowarstwowa kanapka (…). To dobra wiadomość,” twierdzi Steve Vance z NASA JPL, który kierował zespołem pracującym nad nowym modelem. „Jego ocean jest ogromny, panuje tam ogromne ciśnienie, więc wcześniej przypuszczano, że gęsty lód musiał uformować się na dnie. Kiedy zaczęliśmy zwiększać ilość soli w naszych modelach, otrzymaliśmy ciecze, które były wystarczająco gęste, by znaleźć się na dnie.”

Ale jakie to właściwie ma znaczenie? Bardzo duże, ponieważ nowy model zakłada, że ostatnia z warstw oceanu Ganimedesa graniczy bezpośrednio ze skałami, a nie, jak wcześniej przypuszczano, z lodem. A, zgodnie z obecnym stanem wiedzy, jest to jeden z czynników sprzyjających rozwojowi życia – naukowcy przypuszczają, że życie na Ziemi rozwinęło się w wodach otaczających kominy hydrotermalne. Oczywiście na razie nie można stwierdzić, czy podobne warunki panują pod lodami Ganimedesa, ale biorąc pod uwagę silny grawitacyjny wpływ Jowisza, nie jest to wykluczone. Dlatego warstwowa budowa oceanów tego księżyca zdaje się wspierać przypuszczenia, że mogły rozwinąć się na nim prymitywne formy życia.

Zdjęcia: NASA

podobne treści