news

Na wakacje pojedziemy już z dowodem w komórce

Wczoraj minister cyfryzacji, Anna Streżyńska, referowała posłom postępy we wprowadzaniu w Polsce elektronicznego dowodu osobistego. Dzięki temu wiemy już, że testowo program zostanie uruchomiony już w maju, a w całym kraju elektroniczny dowód zostanie udostępniony w lipcu.

W pilotażowym programie wziąć będą mogli udział mieszkańcy Łodzi oraz Ełku. Poszczególne usługi elektronicznego dowodu osobistego będą uruchamiane stopniowo. W kolejnych etapach  będzie on wyposażony również w funkcję elektronicznej legitymacji studenckiej, prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych czy sprawdzania ubezpieczenia OC.

System elektronicznego dowodu osobistego będzie wdrażany za pomocą telefonów. Weryfikacja tożsamości obywatela będzie polegała na tym, że po podaniu przez niego numeru PESEL lub numeru telefonu komórkowego, urzędnik, lub inna osoba uprawniona do weryfikacji tożsamości, wprowadzi te dane do własnej aplikacji klienckiej. System automatycznie wyśle sms z hasłem na numer obywatela, a urzędnik, wpisując to hasło, otrzyma dostęp do danych obywatela.

Dzięki temu żadne dane nie będą przechowywane w telefonie użytkownika. Korzystanie z takiej opcji weryfikacji tożsamości będzie dobrowolne, ale obywatele, by rozpocząć korzystanie z e-dowodu, będą musieli go najpierw aktywować.

Zdjęcie: Ministerstwo Cyfryzacji

podobne treści