aplikacjeinternet

Mozilla Firefox: jeden design na wielu urządzeniach

W świecie, w którym coraz więcej treści prezentowanych jest na coraz większych ilościach rozmaitych urządzeń, deweloperzy aplikacji stają przed nie lada wyzwaniem – jak zaprezentować swoją aplikację na wielu platformach w taki sposób, by aplikacja nadal była rozpoznawalna? Mozilla stawia na najprostsze rozwiązanie jakim jest unifikacja interface’u użytkownika.

Mozilla postawiła przed swoimi zespołami dekstopowymi i mobilnymi zadanie unifikacji interface’ów na różnych platformach. Wczesne slajdy z prezentacji, które krążą po Internecie pozwalają zorientować się w jakim kierunku zmierzać będą deweloperzy.

Mozilla zamierza zastosować „lekki, przyjazny i ludzki” design, który będzie pozwalał „poczuć Firefoxa” na wszystkich wspieranych platformach. Wymagać to będzie zachowania wyróżniającego się stylu graficznego w warunkach różnych systemów operacyjnych. Z przedstawionych slajdów wynika, że odbywać się to będzie poprzez zachowanie niektórych elementów, takich jak zaokrąglone kształty elementów przeglądarki, na wszystkich platformach.

Wpisuje się to w inicjatywę o nazwie Kilimandżaro, która zmierzać ma do stworzenia całego ekosystemu wokół Firefoxa. Najważniejszymi jego elementami ma być market z aplikacjami, usługa synchronizacji danych w chmurze i system operacyjny Boot to Gecko.

[Firefox, Arstechnica via The Verge]

podobne treści