naukanews

Misja Curiosity wstrzymana z powodu usterki

Wygląda na to, że łazik Curiosity będzie musiał pójść na przymusowy urlop. Inżynierowie NASA badają obecnie przyczyny usterki, jaka miała miejsce pod koniec lutego. Do czasu rozwiązania problemu misja została wstrzymana.

Problem pojawił się 27 lutego, kiedy łazik rozpoczął proces przenoszenia pobranego z odwiertu pyłu skalnego do znajdującego się na jego pokładzie laboratorium. Z danych telemetrycznych wynika, że w tym czasie nastąpiło spięcie, które zainicjowało zaprogramowaną wcześniej reakcję, czyli zatrzymanie ramienia z próbkami.

„Zanim poruszymy ramieniem lub łazikiem musimy przeprowadzić testy pojazdu w jego obecnej konfiguracji. Dają one nam najlepszą możliwość zlokalizowania spięcia,” mówi Jim Erickson, manager projektu Curiosity.

NASA przewiduje, że testy te potrwają jeszcze kilka dni. Na razie nie wiadomo, czy usterka jest zupełnie niegroźna, czy jest jedynie objawem poważniejszego problemu.

Zdjęcie: NASA

podobne treści