biznesnews

Ministerstwo Cyfryzacji proponuje niższy VAT przy płatności kartą

Kilka dni temu Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że zamierza już w przyszłym roku wprowadzić elektroniczne dowody tożsamości w formie aplikacji mobilnej. Teraz to samo ministerstwo proponuje obniżenie stawek podatku VAT przy transakcjach dokonywanych w formie elektronicznej.

Minister Streżyńska zamierza mocno promować transakcje bezgotówkowe. Jednym z pomysłów na to jest wprowadzenie płatności elektronicznych w administracji publicznej. W założeniu obywatel nie będzie musiał posiadać gotówki załatwiając sprawy w urzędach czy w sądach. Wdrożona ma zostać także obsługa płatności bezgotówkowych w przypadku kar za wykroczenia, czyli na przykład w przypadku mandatów.

Ale to nie wszystko, pojawiły się także plany związane z sektorem prywatnym. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie obowiązku posiadania przez przedsiębiorców w wybranych branżach urządzeń, które umożliwiać będą przyjmowanie transakcji bezgotówkowych. Innym, dużo ciekawszym, jest postulat obniżenia stawek podatku VAT w przypadku płatności elektronicznych.

Miałby on polegać na obniżeniu podatku o jeden punkt procentowy, z 8 do 7 procent i z 23 do 22 procent w przypadku bezgotówkowych płatności wykonywanych przez konsumentów. Co generalnie sprowadza się do tego, że zapłacimy trochę mniej, jeśli podczas zakupów skorzystamy z karty płatniczej.

Czy taki sposób promocji płatności bezgotówkowych spełni pokładane w nim nadzieje? Jeśli Ministerstwo Cyfryzacji wprowadzi swoje plany w życie, dowiemy się tego już w przyszłym roku. Ale już teraz można stwierdzić, że wprowadzenie zróżnicowania stawek podatku w zależności od formy płatności jeszcze bardziej skomplikuje polski system podatkowy.

Zdjęcie: Flickr/ThomasKohler

podobne treści