internet

Ministerstwo Cyfryzacji chce rozwijać sieć publicznych hotspotów

Szacuje się, że w polskich miastach działa około 6 tysięcy hotspotów z darmowym dostępem do Internetu. Ministerstwo Cyfryzacji chciałoby, by znacząco ich przybyło, dlatego w sierpniu uruchomiło konkurs na dotacje do budowy punktów Wi-Fi ze środków unijnych zgromadzonych w programie operacyjnym „Polska cyfrowa”.

Do wydania na ten cel jest 120 milionów złotych, a na jeden projekt można przeznaczyć nie więcej niż 64 tysiące. Ministerstwo szacuje, że dzięki takim środkom w całej Polsce pojawi się około 19 tysięcy dodatkowych punktów z powszechnie dostępnym Internetem.

„Polacy nie wyobrażają już sobie życia bez Internetu. Chcą mieć do niego szybki dostęp z każdego miejsca, niezależnie od tego, czy mieszkają w mieście czy na wsi. I my im to damy,” cytuje ministra Marka Zagórskiego, Rzeczpospolita.

Minister ma rację twierdząc, że Polacy, zwłaszcza ci młodsi, nie wyobrażają już sobie życia bez Internetu. Pytanie tylko, czy w czasach szybkiego Internetu dostępnego praktycznie w całym kraju za pośrednictwem telefonu komórkowego, rozwój sieci publicznych hotspotów nie jest na dłuższą metę ślepym zaułkiem.

Ilustracja: Flickr/acidpix

podobne treści