internet

Ministerstwo Cyfryzacji będzie zwalczać patostreamy

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło Ogólnopolski Program Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym. W jego ramach resort chce zwalczać zjawisko tzw. patostreamingu, czyli strumieniowania wulgarnych treści w Internecie. Na razie za pomocą kampanii informacyjnej.

Jak wynika z badań NASK, 23 procent polskich nastolatków miało styczność z tzw. patostreamami czyli internetowymi transmisjami na żywo pełnymi przemocy, wulgaryzmów i innych zachowań przekraczających powszechnie akceptowane normy, tylko po to, by przyciągnąć uwagę oraz datki specyficznych odbiorców. Niby chcącemu nie dzieje się krzywda, ale na przykład taki YouTube, który był swego czasu kolebką tego typu treści, zaczął pozbywać się ich ze swoich serwerów.

Do walki z patostreamami stanęło też polskie Ministerstwo Cyfryzacji. Jak twierdzi sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Adam Andruszkiewicz:

„Dzieci spędzają w sieci coraz więcej czasu, a oprócz pozytywnych treści mogą się tam zetknąć również z negatywnymi zjawiskami, takimi jak przemoc, próby wykorzystania czy właśnie patostreamy. Kluczowa jest tutaj edukacja. Zarówno dzieci jak i ich rodzice czy opiekunowie powinni wiedzieć jak należy reagować w tego typu sytuacjach i do kogo można się zwrócić o pomoc czy zgłosić takie treści.”

Pierwszym narzędziem walki będzie więc kampania informacyjna ostrzegająca przed patostreamami. Przedstawiciele ministerstwa mają się też spotykać w tej sprawie z kuratorami oświaty, przedstawicielami policji, prokuratury, samorządowcami oraz z rodzicami. Kolejnym, platforma Dyżurnet, na której anonimowo można zgłaszać wszelkie treści, które mogą zagrażać najmłodszym. Zgłoszone w ten sposób przypadki specjaliści bardzo uważnie analizują, a jeśli jest taka potrzeba – natychmiast reagują lub zgłaszają sprawę odpowiednim służbom.

Ilustracja: Ministerstwo Cyfryzacji

podobne treści