naukanews

Mindflex jako narzędzie tortur

Z serii: nie próbujcie tego w domu.
Mindflex to niewinna zabawka, w której diody LED podświetlają się, gdy urządzenie rejestruje podwyższoną aktywność mózgu. A gdyby tak dodać do tego elektrowstrząsy?

Harcos Labs postanowił wzbogacić Mindflex o sadystyczną funkcję: „podczepiony pod LEDy układ tranzystorów i rezystorów wysyła impuls elektryczny oprócz podświetlenia diody. Zatem jeśli trochę się skupisz, poczujesz uszczypnięcie. Jeśli głęboko się zastanowisz, doznasz bolesnego elektrowstrząsu.

Intensywne zastanawianie się nad bólem, który zaraz nadejdzie, także aktywuje wstrząs. Czy to wystarczająco okrutne? Kolejny dowód, że myślenie nie popłaca. [Wired]

podobne treści