biznesnews

Limit płatności zbliżeniowych bez PINu zostanie podwyższony

Obecnie możemy zapłacić zbliżeniowo bez potwierdzania transakcji kodem PIN do kwoty 50 złotych. Limit ten ustalony został 11 lat temu, kiedy płatności zbliżeniowe w Polsce dopiero raczkowały, a za ówczesne 50 złotych można było jednak kupić więcej niż dziś za taką samą kwotę.

Mało tego, wysokość kwot, które płacimy zbliżeniowo jednocześnie wzrasta. W ubiegłym roku średnia wartość transakcji zbliżeniowej po raz pierwszy przekroczyła 50 złotych. Jednocześnie, jak podaje NBP, 95 procent wszystkich terminali w Polsce obsługuje płatności zbliżeniowe i to samo można powiedzieć o 85 procentach kart znajdujących się w naszych portfelach. Nie wspominając już o możliwości płacenia telefonem obsługującym NFC. Limit 5 złotych prosi się więc o podwyższenie. I tak się stanie.

Jak poinformował Mastercard, NBP zgodziło się na podwyższenie do 100 złotych limitu płatności zbliżeniowej bez autoryzacji transakcji kodem PIN. Firma zapowiedziała, że w drugim kwartale przyszłego roku podniesie limit płatności zbliżeniowych dla posiadaczy kart Mastercard i Maestro. Visa potwierdziła, że także podniesie ten limit, ale na razie nie prowadzi na ten temat negocjacje z bankami.

Zdjęcie: Flickr/raynermedia

podobne treści