naukanews

Kwantowy szyfr do odczytania tylko w jednym miejscu

Szyfrowane wiadomości zawsze można przechwycić. Nie wiadomo wtedy gdzie i kto je przeczyta. Jednak nowy system komunikacji kwantowej gwarantuje, że odbiorca jej nie otrzyma, jeśli nie znajdzie się w jednym, ściśle określonym miejscu.

Fizyka kwantowa od dawna jest uważana za przyszłość kryptografii. Nie tylko umożliwia tworzenie zupełnie losowych liczb, ale również, przy przesyłaniu tajnego klucza do informacji przez światłowód, każda próba jego zdobycia może zostać wykryta.

Taka technologia została już użyta podczas wyborów w Szwajcarii w 2007 roku. Jej słabość polega jednak na tym, że przesłanie dodatkowych danych, które nadają sens kwantowej informacji, jak również ustanowienie bezpiecznego połączenia, odbywa się klasyczną drogą bezprzewodową. Można więc przechwycić utajnione dane „udając” odbiorcę.

Trudniej jednak udawać jego położenie. Dlatego Robert Malaney z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney wymyślił sposób na weryfikację położenia odbiorcy metodą triangulacji.

W jego systemie sygnał bezprzewodowy będzie wysyłany w trzech oddzielnych częściach z trzech, oddalonych od siebie masztów nadawczych. Odbiorca informacji będzie musiał natychmiast odesłać do nich sygnał potwierdzający. Dzięki różnicom w czasie dotarcia sygnału do masztów, nadawca uzyska potwierdzenie jego położenia z dokładnością do kilku metrów.

Systemu nie da się oszukać, bo nie można być bliżej wszystkich trzech masztów na raz, niż odbiorca. A każde opóźnienie wywołane przesyłaniem między sobą danych przez grupę hackerów może zostać wykryte.

Nowy system może zostać łatwo wprowadzony do użytku, bo korzysta z już istniejących technologii. Dzięki temu informacje przesyłane między oddziałami banków instytucjami państwowymi mogą szybko stać się bardzo bezpieczne. [New Scientist, Physical Review]

Zdjęcie: Phil Strahl

podobne treści

  • pkrom

    „Systemu nie da się oszukać, bo nie można być bliżej wszystkich trzech masztów na raz, niż odbiorca.”
    dlaczego nie można być bliżej ? nie można być dokładnie w tym samym miejscu, ale można być bliżej, jak i dalej a nawet w odległości kilku metrów od odbiorcy .. co wtedy ?