internetnews

Kosmiczne rozmiary Internetu na infografice

Spoglądając na statystyki dotyczące tego, ile maili, zdjęć i filmów
przepływa przez globalną Sieć w każdej sekundzie, można by odnieść
wrażęnie, że mieszkańcy Ziemi cały czas spędzają, korzystając z
Internetu.

Z infografiki Focusa dowiadujemy się m.in., że Internautów są prawie 2 miliardy, prawie połowa z nich korzysta z IE, codziennie użytkownicy Facebooka instalują 20 milionów aplikacji. Każego dnia na YouTube odtwarzane są 2 miliardy filmów, co oznacza, że każdy Internauta ogląda jeden albo ktoś wyrabia właśnie moją normę! [Focus, Mashable]

podobne treści