biznesmobilenews

Koniec z roamingiem w Unii Europejskiej

Negocjatorzy Unii Europejskiej i krajów członkowskich osiągnęli porozumienie w kwestii zniesienia dodatkowych opłat naliczanych podczas korzystania z telefonów za granicą. Na obszarze Unii Europejskiej roaming ma zniknąć już w czerwcu tego roku.

Parlament Europejski ogłosił właśnie, że osiągnięto porozumienie w sprawie maksymalnych stawek hurtowych, według których rozliczać się będą między sobą operatorzy z krajów unijnych. Po 15 czerwca tego roku stawki te wynosić będą 0,032 euro za minutę rozmowy oraz 0,01 euro za SMS. W rezultacie operatorzy będą mogli oferować klientom połączenia oraz wiadomości tekstowe w roamingu w tej samej cenie, co w kraju.

W przypadku opłat za transmisję danych sytuacja jest trochę bardziej złożona i stanowiła największy problem dla negocjatorów. W rezultacie przyjęto rozwiązanie, według którego opłaty za transmisję danych będą stopniowo obniżane. Od 15 czerwca hurtowa cena spadnie z obecnych okolic 50 euro za GB do 7,7 euro, od 1 stycznia 2018 roku maksymalna opłata ma wynosić 6 euro za GB i będzie spadać o 0,5 euro co roku, by z początkiem 2022 roku wynieść 2,5 euro za GB. Komisja Europejska ma co dwa lata składać sprawozdanie dotyczące funkcjonowania tych przepisów i, jeśli będzie to konieczne, proponować odpowiednie zmiany.

Ustalenia negocjatorów muszą zostać jeszcze zaakceptowane przez rządy państw członkowskich oraz Parlament Europejski na sesji plenarnej, ale biorąc pod uwagę, że zniesienie roamingu na obszarze Unii Europejskiej jest wyczekiwane już od dawna, powinno być to już tylko formalnością.

Zdjęcie: Flickr/jepoirrier

podobne treści