news

Jeden login do urzędu i banku

Sejm przyjął tzw. „ustawę węzłową”, która ma pozwolić na stworzenie systemu pozwalającego na korzystanie z wielu publicznych usług za pomocą jednego loginu i hasła.

Sejm przyjął w piątek 15 czerwca ustawę o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, oraz niektórych innych ustaw, która ma położyć podwaliny pod stworzenie tak zwanego „Węzła Krajowego”. Jak tłumaczy Ministerstwo Cyfryzacji, to rozwiązanie ma umożliwić potwierdzanie tożsamości obywateli korzystających z różnych usług publicznych online za pomocą jednego, a nie jak dotychczas, wielu loginów i haseł.

„Węzeł Krajowy” będzie także punktem styku z „Węzłem Transgranicznym”, który pozwoli obywatelom Unii Europejskiej na transgraniczne potwierdzanie swojej tożsamości w usługach online.

Ministerstwo Cyfryzacji wymienia poniższe zalety takiego rozwiązania:

  1. Koniec z zapamiętywaniem wielu metod logowania do różnych systemów. Obywatel będzie mógł użyć wybranego przez siebie środka identyfikacji elektronicznej (np. mechanizmu identyfikacji wykorzystywanego w systemie bankowym, z którego na co dzień korzysta) w celu potwierdzenia swojej tożsamości w publicznej usłudze online.
  2. Dostawca publicznej usługi online nie będzie musiał martwić się o to, jak rozpoznać, że Kowalski to Kowalski. Wystarczy, że podłączy swój system do węzła, który pozwoli na uwierzytelnienie użytkownika na wymaganym poziomie bezpieczeństwa.
  3. Obustronne bezpieczeństwo. Do węzła podłączane są tylko systemy identyfikacji spełniające określone wymagania, dzięki czemu zarówno obywatel, jak i dostawca usług mają zagwarantowany wysoki poziom bezpieczeństwa.

Nowelizacja ustawy daje także podstawę dla funkcjonowania „mDokumentów”, czyli rządowej aplikacji do przechowywania dokumentów na smartfonach, która będzie bezpłatna i dobrowolna. Przykładem „mDokumentu” może być elektroniczna legitymacja szkolna lub karta miejska – m-dokument wystarczy okazać na ekranie urządzenia mobilnego – np. konduktorowi, urzędnikowi.

Zdjęcie: Flickr/valeria preci

podobne treści