nauka

Jakie jest najpopularniejsze słowo w historii języka angielskiego?

Matjaž Perc ze słoweńskiego Uniwersytetu w Mariborze poddał analizie 5,2 miliona książek napisanych przez ostatnie 500 lat w języku angielskim. Posłużył się po prostu udostępnianą przez Google aplikacją Ngram Viewer pozwalającą określić popularność danych słów w publikacjach w różnych okresach.

Badacz doszedł do oszałamiającego wniosku, że najpopularniejszym słowem w języku Szekspira był i jest rodzajnik określony „the”. Pojawia się ono najczęściej zarówno w tekstach z XVI, jak i w XXI wieku.

Inne analizy pokazują, że coś niecoś się w języku zmieniło. W publikacjach pochodzących z okolic roku 1520 najpopularniejszym zwrotem składającym się z trzech słów było wyrażenie „of the Pope”, czyli „papieski”. Widać większość tekstów z tamtego okresu wychodziła spod pióra osób liczących się z głową kościoła katolickiego. Dziś najpopularniejsza trójwyrazowa fraza to nieciekawa „one of the”, czyli „jeden z”.

Najciekawsze spostrzeżenie Perca brzmi: język angielski już „okrzepł”. W XVI i XVII wieku wahania częstotliwości występowania niektórych słów były bardzo gwałtowne. Dziś zmiany, jeśli zachodzą, to łagodniej. Naukowiec powiedział: „Wygląda na to, że teksty pisane po angielsku osiągnęły wiek dojrzałości. Można powiedzieć, że statystycznie język stał się pełnoletni”.

Fakt, że najpopularniejsze słowa i zwroty pozostają te same od kilku stuleci, sprawia, że języka angielskiego łatwiej się uczyć. Poznający tę mowę ciągle napotykają na te same wyrazy, więc opanowanie niewielkiego arsenału językowego wystarcza, by zacząć rozumieć część przekazów. [Royal Society Interface, New Scientist, zdjęcie: crdotx na licencji Creative Commons]

podobne treści