news

Jak doszło do wycieku ropy

Mijają już dwa miesiące od czasu, gdy do Zatoki Meksykańskiej zaczęła wyciekać ropa. Wideo pochodzące ze strony „The New York Timesa” pokazuje, jak powinna
była zadziałać głowica przeciwwybuchowa na platformie wiertniczej BP i
dlaczego nie zadziałała.

Ściśle mówiąc, chodzi o element głowicy, który powinien – jako ostatnia deska ratunku – przebić rurę z dwóch stron, zatkać odpływ i zapobiec spadkowi ciśnienia przez zablokowanie zaworu bezpieczeństwa z obu stron. Pracownicy BP, którzy przebywali na platformie Deepwater próbowali go uruchomić, ale nadaremnie. Zawiodła hydraulika. Okazało się, że system bezpieczeństwa nie przewidywał planu B, tymczasem głowice przeciwwybuchowe nie są tak niezawodne, jak podawały koncerny paliwowe.

Obyśmy wkrótce mogli oglądać filmy pod tytułem „Jak skutecznie zatkano wyciek ropy”. Ponieważ podobnych do powyższego jest coraz więcej, a ropa nadal wycieka. [Brian Barrett/giz, NY Times]

podobne treści