newssztuka

Instalacja WhiteOut wykorzystuje elektrostatykę, by oddziaływać na zmysły

Wystarczy energia statyczna ciała przechadzającej się kobiety, aby wykonane z polipropylenu płachty zaczęły się rozstępować. Jakby przechadzała się między poruszanymi wiatrem, suszącymi się prześcieradłami.

Instalacja grupy artystycznej SpaceOperaFoam nie demonstruje praw fizyki, chodzi w niej o doznania estetyczne. A gdyby tak między płachtami pobiegać? Poskakać? [Rosa Golijan, Dezeen]

#!#gallery#!#

podobne treści