naukanews

Grafen i mapowanie ludzkiego mózgu, czyli wiodące projekty naukowe Europy

Unia Europejska to nie tylko dopłaty dla rolników i ciągnący się w nieskończoność projekt Galileo, to także badania naukowe. Wczoraj Komisja Europejska ogłosiła światu dwa programy, które w ciągu najbliższych dziesięciu lat, będą cieszyć się zainteresowaniem Unii Europejskiej. Zainteresowaniem wymiernym, bo przekłada się ono w sumie na 2 miliardy Euro grantów badawczych.

Pierwszy z nich dotyczy Grafenu, który jest niesamowitym materiałem, dla którego nie opracowano jeszcze wszystkich zastosowań. Wiemy na pewno, że może z powodzeniem zastąpić krzem, co doprowadzić może potencjalnie do stworzenia procesorów taktowanych częstotliwością 100 GHz. Wiemy też, że ta alotropowa forma węgla o grubości jednego atomu jest świetnym przewodnikiem ciepła i nadaje się do konstruowania giętkich wyświetlaczy i baterii słonecznych. Ale na pewno znajdzie się dla niego jeszcze wiele innych zastosowań. Zwłaszcza, że na program opracowania praktycznych zastosowań dla „cudownego materiału XXI wieku”, Unia Europejska zamierza wydać miliard Euro.

Za projekt „grafen” odpowiedzialny będzie prof. Jari Kinaret ze szwedzkiego Uniwersytetu Technologicznego Chalmers. Głównym celem projektu jest opracowanie tanich, efektywnych i giętkich półprzewodników opartych na grafenie, choć biorąc pod uwagę, że zaangażowanych w niego ma być 100 europejskich ośrodków badawczych dysponujących 136 niezależnymi grupami naukowców, wśród których znajduje się czterech noblistów, można spodziewać się, że znajdą oni całkiem sporo praktycznych zastosowań dla grafenu.

W projekt badań nad ludzkim mózgiem zaangażowanych będzie trochę mniej ośrodków naukowych ale w dziesięcioletniej perspektywie jego finansowanie wcale nie będzie mniejsze. Projektem kieruje nim profesor Henry Markram z Politechniki w Lozannie, a jego celem będzie stworzenie szczegółowego modelu mózgu, służącego do badania funkcjonowania mózgu człowieka a w końcowym efekcie do opracowania indywidualnej terapii chorób neurologicznych i pokrewnych. Badania prowadzone w ramach tego projektu mają przyczynić się do postępu w medycynie ale także w informatyce, obrazowaniu informacji oraz w pracach nad sztuczną inteligencją.

Jeszcze w tym roku oba projekty otrzymają od Komisji Europejskiej po 54 mln Euro a dalsze finansowanie programów odbywać się będzie w ramach ramowych programów badawczych UE i trwać będzie przez minimum 10 lat. W ciągu tego czasu oba projekty mają otrzymać wsparcie w wysokości miliarda Euro każdy.

Zdjęcie: Wikipedia

podobne treści