news

Gołębie w stanie nieważkości

Czy właśnie tak zachowywałyby się gołębie, gdyby astronauci zabrali je ze sobą w kosmos?

Żeby było jasne: gołębie te nie znajdują się technicznie w kompletnym stanie nieważkości – oddziałuje na nie siła inercyjna statku poruszającego się po paraboli. Mniejsza o nazwę: nie chciałbym być osobą odpowiedzialną za czyszczenie kabiny, w której przeprowadza się codziennie podobne „doświadczenia”. [The Daily What]

podobne treści