news

Foxconn podnosi pensje o 30%

Wciąż nie wiadomo, czy rzeczywiście Apple zamierza wesprzeć finansowo pracowników fabryki Foxconn wytwarzających ich produkty. Tymczasem sam Foxconn postanowił zrobić to samemu. Być może da to pracownikom fabryki choć odrobinę więcej chęci do życia.

Problem polega na tym, że rodzinom pracowników, którym przydarzy się „wypadek” w fabryce, przysługuje odszkodowanie w wysokości dziesięcioletniej pensji. Jest to więc sposób na zdobycie funduszy dla rodziny. Zwłaszcza, że pracownikom brak jest najwyraźniej silnej motywacji do pozostania przy życiu, takiej jak radości z wykonywanej pracy czy wysokiej pensji.

Stąd też plany Foxconna są całkiem do rzeczy. Podniesienie pensji z 130 do 175 dolarów miesięcznie. Zapewne efekt nie będzie bardzo szybki, ale w końcu może samobójstwa w fabryce w Shenzhen zostaną powstrzymane. A przynajmniej ograniczone. [Kat Hannaford/giz, NY Times, SAI]

podobne treści

  • wiesssssssss

    czyli kwota odszkodowania wzrośnie ;)