news

Elektrowstrząsy poprawiają pamięć

Richard Chi, doktorant z Uniwersytetu w Sydney przyczepił elektrody do głów osób
biorących udział w eksperymencie. Kiedy poddał ich mózgi działaniu
lekkich impulsów elektrycznych, osiągały o 110 procent lepsze wyniki
zapamiętywania.

Przezskórna elektrostymulacja mózgu (tDCS), która polega na przesyłaniu prądu o niskim napięciu przez elektrody umieszczone przy skórze głowy, wpływa na aktywność wybranych obszarów w mózgu. Już dowiedziono, że może się przyczyniać do poprawy umiejętności werbalnych i motorycznych.

Richard Chi i jego współpracownicy skupili się na przedniej części lewego płata skroniowego mózgu. Badania sugerują, że uszkodzenia tego obszaru mogą wpływać na poprawę pamięci wzrokowej oraz zdolności percepcyjnych.

Chi zaprosił do eksperymentu 36 osób. Wszystkim przyczepiono do głów elektrody, ale tylko jedna grupa doświadczyła elektrostymulacji anodowej (poprawiającej funkcjonowanie danego obszaru) w prawym płacie skroniowym oraz katodowej (osłabiającej aktywność w tym miejscu) w lewym płacie skroniowym. Druga grupa otrzymała odwrotne ładunki, zaś trzeciej nie poddano działaniu żadnych impulsów elektrycznych. Pierwsza grupa osiągnęła ponad dwukrotnie lepsze wyniki w teście na rozpoznawanie już oglądanych obrazków, kiedy została poddana elektrostymulacji. Pozostałe dwie grupy nie poprawiły wyników wcale.

#!#photo2#!#

Przednia część lewego płata skroniowego odpowiada za przetwarzanie kontekstu zdarzeń, zaś ta sama część lewego płata skroniowego łączona jest z pamięcią wzrokową. Chi wysnuł na podstawie eksperymentu wniosek, że obniżenie aktywności w lewym płacie redukuje liczbę pomyłek, ponieważ nie obarcza pamięci wzrokowej dodatkowymi informacjami o okolicznościach momentu postrzegania.

Przyszłość studiowania? Czapeczka na baterie, stymulująca pewne obszary mózgu. Trzeba będzie tylko uważać, by jej nie zakładać tyłem na przód. [Sujata Gupta/New Scientist]

podobne treści