news

Elektrownia słoneczna na wrocławskich blokach

Dachy polskich bloków, to przestrzeń, którą można zagospodarować z korzyścią dla mieszkańców. Tak jak na przykład zrobiła to Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe, która zainstalowała na 35 zarządzanych przez siebie obiektach elektrownię fotowoltaiczną.

Pomysł zainstalowania paneli słonecznych na dachach wrocławskich bloków pojawił się w spółdzielni jeszcze w roku 2014, ale budowa ostatecznie ruszyła dopiero rok później. Obecnie na dachach budynków znajdują się prawie trzy tysiące paneli słonecznych, które dostarczają energię dla 15 tysięcy mieszkańców.

Budowa tej instalacji zakończyła się w ubiegłym roku, a teraz spółdzielnia podsumowuje pierwszy rok jej działania elektrowni słonecznej, która w tym czasie wyprodukowała prawie 760 tysięcy kWh energii elektrycznej. Koszt samej budowy wyniósł ponad 4 miliony złotych, z czego 1,7 miliona pochodziło z bezpośredniej dotacji w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Prosument”, a ponad 2,5 miliona złotych w formie pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach.

Po pierwszym pełnym roku działania instalacji wiadomo już, że wytworzyła ona o około 10 procent więcej energii niż pierwotnie zakładano. Jest ona wykorzystywana przede wszystkim do tego, by zasilać części wspólne budynku, takie jak oświetlenie na korytarzach, windy etc. Na razie jeszcze nie odbiło się to na rachunkach, które płacą mieszkańcy, ale ta długoterminowa inwestycja ma się zwrócić już za sześć lat, kiedy to w całości zostanie spłacona pożyczka, a opłaty za wspólny prąd obniżą się, według szacunków spółdzielni, nawet o 75 procent.

Zdjęcie: SM Wrocław-Południe

podobne treści