news

E-dowody już od 4 marca

Już od najbliższego poniedziałku będzie można składać wnioski o e-dowody osobiste. Temat wdrażanego właśnie projektu Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło przybliżyć podczas spotkania zorganizowanego dziś w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki.

E-dowód osobisty to nowy wzór dokumentu tożsamości, który obowiązywać będzie od 4 marca tego roku i nie należy tego projetu mylić z mDokumentami. Z zewnątrz będzie on bardzo przypominał obecnie funkcjonujące dokumenty.

„E-dowód, bo tak nazywamy dowód osobisty z warstwą elektroniczną, będzie posiadał wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego. Będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo właściciela dokumentu oraz uprawniał – w takim samym zakresie jak obecnie – do przekraczania granic,” tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Jedyną widoczną na pierwszy rzut oka informacją znajdującą się na dokumencie będzie kod CAN znajdujący się na jego awersie oraz kod kreskowy zawierający ten sam kod, umieszczony na rewersie dokumentu. Jest on konieczny do używania funkcji elektronicznych i zabezpieczający informacje przechowywane w chipie przed nieautoryzowanym użyciem.

Niewidocznym elementem nowego dowodu będzie chip zbliżeniowy, na którym zapisane będą nasze dane, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL oraz fotografia zapisana jako zdjęcie biometryczne. To właśnie ta warstwa elektroniczna odróżniać będzie nowy dokument od dotychczasowego dowodu.

Na chipie znajdować będzie się także miejsce na cyfrowe podpisy osobisty i kwalifikowany. Pierwszy z nich pozwalać będzie na przykład na podpisywanie dokumentów elektronicznych wysyłanych do urzędów. Użycie podpisu cyfrowego będzie wywoływało taki sam skutek, jak podpisanie papierowego dokumentu. Osoba składająca wniosek o e-dowód będzie miała możliwość dodania do niego certyfikatu podpisu osobistego. Nie jest to konieczne, ale jeśli będzie chciała otrzymać go w przyszłości, będzie musiała złożyć wniosek o wymianę dokumentu. Na chipie znajdzie się też miejsce na wgranie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, co będzie można zrobić u dotychczasowych dostawców podpisów.

Dzięki zapisanemu w pamięci e-dowodu profilowi osobistemu możliwe będzie logowanie się w usługach online administracji publicznej i potwierdzenie w nich tożsamości. Na początku posiadacze e-dowodów będą mogli logować się do portalu obywatel.gov.pl i ePUAP, ale system ma być rozwijany i z czasem więcej usług ma zostać podpiętych do odpowiedniego systemu teleinformatycznego. Ministerstwo chce także wprowadzić czytniki dowodów osobistych na przykład do służby zdrowia. Dzięki temu, że na chipie zapisane są dane biometryczne właściciela e-dowodu, dokument spełnia też wymogi dokumentu podróży Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, co skróci czas obsługi na lotniskach i umożliwi korzystanie z automatycznych bramek granicznych.

Wymiana ważnych dowodów na nowe nie jest obowiązkowa. Proces wymiany wszystkich dowodów osobistych na e-dowody potrwa kolejne dziesięć lat.

Ilustracja: Ministerstwo Cyfryzacji

podobne treści