news

„Droid” Motoroli brzmi tak samo na Maku

Znacie roboci dźwięk „Droooid”, który wydaje Motorola Droid? Podobny można uzyskać w komputerze z MacOsX. Wystarczy wejść do emulatora dźwięku terminal.app i wpisać:

say -v „Cellos” „droid”

Prawda, że podobnie? Można też wpisać inne rzeczy („jdroid” brzmi ciekawie), ale na własną odpowiedzialność.

Whoa! Your Mac Can Make the "Droid" SoundWhoa! Your Mac Can Make the "Droid" Sound

[Kyle VanHemert/giz, Kottke]

podobne treści

  • teiczer

    Nie na maku, tylko na FreeBSD. Apple nie potrafi nawet samodzielnie systemu napisać, tylko bierze gotową bazę i zmienia kosmetykę i interface graficzny…