naukanews

Do czego służy ta megamaszyna?

Znajduje się w Instytucie Fizyki Nuklearnej w Nowosybirsku i stanowi pułapkę na plazmę. Dzięki niej naukowcy z instytutu mogą prowadzić badania nad substancjami w tym stanie skupienia.

Olbrzymie generatory i zbiorniki plazmy (więcej zdjęć na English Russia) zajmują wiele pomieszczeń i są dość niebezpieczne. W placówce panuje wysokie promieniowanie, więc naukowcy mają przy sobie dozymetry.

Na razie prace mają znaczenie eksperymentalne, ale dzięki tym badaniom w przyszłości będziemy lepiej wiedzieć, jak wykorzystać właściwości plazmy. [English Russia]

podobne treści