news

Cyberodznaka

Szybujący w Internecie amerykańscy żołnierze będą nagradzani nowym Odznakami za Dokonania w Cyberprzestrzeni. Należy im się, a co!

Odznaka ma trzy klasy: Basic, Senior i Master. Aby ją uzyskać, żołnierz będzie musiał przejść X-Course (czego tam uczą, nie chcę się nawet domyślać) oraz wysłużyć przynajmniej rok, patrolując niezmierzone przestrzenie Internetu.

Kształt odznaki jest wielce symboliczny. „Błyskawica oznacza cyberprzestrzeń, zaś globus – zasięg władzy w cyberprzestrzeni. Skrzydła na globie symbolizują moc w powietrzu, kosmosie i cyberprzestrzeni. Orbity odnoszą się do kosmicznego wymiaru Internetu.”

Dobrze, że nie metafizycznego i nie dodali cierpiącej Muzy. [Brian Barrett/giz,[USAF, Geekosystem]

podobne treści