naukanews

Curiosity: Mars nadawał się kiedyś do podtrzymania życia

Co prawda Curiosity miało niedawno pewne problemy techniczne, ale nie wpłynęły one w istotny sposób na najważniejszy cel misji jakim jest znalezienie odpowiedzi na pytanie czy na Marsie istniały kiedyś warunki niezbędne do podtrzymania życia. Dzięki analizie próbek skał znamy już odpowiedź. Brzmi ona – tak.

Kilka godzin temu NASA ogłosiła, że w próbkach skał pobranych przez marsjański łazik znaleziono siarkę, azot, wodór, tlen, fosfor i węgiel, czyli wszystkie pierwiastki niezbędne do tego by na Czerwonej Planecie mogły rozwinąć się bakterie. I tym razem wyniki są pewne.

Miejsce odwiertów wybrano specjalnie z powodu przypuszczeń, że w tym rejonie znajdowała się kiedyś woda w stanie ciekłym. Badania potwierdziły założenia naukowców. W pobranych próbkach potwierdzono obecność minerałów ilastych, które stanowiły około 20 procent ich składu.

Z przeprowadzonych przez Curiosity analiz wynika, że woda, która znajdowała się kiedyś w tym rejonie Marsa, mogła mieć odczyn obojętny co jest kolejnym czynnikiem, który sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. Do tej pory znajdowano wyłącznie pozostałości po wodzie kwaśnej, w której mikroorganizmy co prawda mogą się rozwijać, ale nie radzą sobie w tak dobrze, jak w wodzie o odczynie obojętnym.

„Odkryliśmy nadające się do podtrzymywania życia, łagodne środowisko. Gdybyśmy trafili tam w czasach, w których była tam jeszcze woda, moglibyśmy ją pić,” mógł w końcu stwierdzić John Grotzinger z NASA.

Grotzinger dodał, że zanim Curiosity odjedzie ostatecznie w kierunku Mount Sharp, pobierze jeszcze kilka innych próbek do analizy w rejonie Yellowknife Bay, który najprawdopodobniej był kiedyś ujściem marsjańskiej rzeki.

Niestety łazik Curiosity nie znalazł bezpośrednich śladów działalności bakterii. I najprawdopodobniej ich nie wykryje, ponieważ nie jest wyposażony w sprzęt, który pozwoliłby z całą pewnością potwierdzić obecność skamieniałych bakterii albo efektów działania ich metabolizmu. Niezależnie od tego naukowcy twierdzą, że wyniki, które mają już teraz, są najsilniejszym dostępnym dowodem na to, że życie mogło istnieć kiedyś również na innych planetach.

podobne treści