newssztuka

Co wyjdzie z połączenia sztuki, muzyki, technologii oraz rybki?

Spokojna głowa – rybka znajdująca się w tym nietypowym akwarium nie zostanie potraktowana prądem. Bierze ona udział w eksperymencie muzycznym o nazwie „Sound Interjections” artysty Yuriego Suzuki.

Niczego nieświadoma rybka przepływając obok czujników znajdujących się w tym zbiorniku wodnym staje się twórcą muzyki. Na filmie poniżej zobaczycie więcej oryginalnych dzieł pokazanych podczas London Design Festival 2010:

[Christina Bonnington/giz, Yuri Suzuki, Core77]

podobne treści