naukanews

Co to jest?

Zespół złożony z kilkunastu amerykańskich naukowców z różnych jednostek badawczych przyjrzał się neuronom wyhodowanym z próbek pobranych od osób cierpiących na schizofrenię. Jak pisze Nature, badania miałby dostarczyć nowych wiadomości o tej nadal tajemniczej chorobie, która dotyka 1 procent populacji i jest u 80-85 procentach pacjentów odziedziczona po członkach rodziny.

Na podstawie sekcji zwłok chorych opisano już zmiany zachodzące w ich mózgach, w szczególności zmniejszenie rozmiaru organu i charakterystyczne deformacje tkanki. W nowym badaniu, komórki skórne pobrane od czterech chorych zostały przekształcone w komórki macierzyste, z których powstały komórki nerwowe. Wyhodowane kolonie odpowiadały opisom znanym z sekcji.

Wielotygodniowe obserwacje potwierdziły coś, co nauka wiedziała – że neurony schizofreników tworzą znacznie mniej połączeń niż zdrowe komórki nerwowe. Zamiast łączyć się za pomocą synaps, wolą koegzystować, co wpływa na zaburzenia procesów poznawczych, twórczych oraz pamięciowych.

Naukowcy dowiedzieli się, dlaczego. Neurony schizofreników są ubogie w białka niezbędne do tworzenia synaps. Co więcej, geny odpowiedzialne za procesy komunikowania się komórek wydają się u chorych wyłączać. Brak „drogowskazów”, które umożliwiają pracę komórek nerwowych to kolejna przyczyna anomalii w funkcjonowaniu mózgów schizofreników.

Deficyty białek i zakłócenia ekspresji genów razem sprawiają, że w mózgach chorych (zdjęcie po prawej) nie powstaje albo zamiera gęsta sieć połączeń niezbędna do prawidłowego działania mózgu.

Na koloniach neuronów przetestowano pięć leków stosowanych w leczeniu objawów psychozy. Jedyną skuteczną substancją przeciwpsychotyczną okazała się Loxapina (C18H18ClN3O).

Z badań wiemy, że większość objawów schizofrenii wynika bezpośrednio z zaburzeń budowy i połączeń neuronów, które z kolei mają złożone przyczyny. Nie ma jednego „genu schizofrenii” ani konkretnego rodzaju uszkodzeń neurologicznych, które prowadzą do rozwoju choroby.

Dzięki nowym badaniom, nauka dysponuje szczegółowym modelem budowy neuronów chorych, co może pewnego dnia doprowadzić do znalezienia sposobu na ich „przeprogramowanie”. [io9, Nature]

podobne treści