naukanews

Co to jest?

Piana morska? Bita śmietana? Plastelina? Materiały budowlane? Nie, oglądamy obraz, który można dostrzec tylko pod najsilniejszym mikroskopem – nieudane nanowłókna. Gdyby wszystko poszło dobrze, powinniśmy patrzeć na podłużne kształty. Tak prezentują się nanometrowe bąble, które powstały w wyniku nieudanego eksperymentu Marjorie Austero i Keitha J. Fahnestocka z Uniwersytetu Drexel.

Tak wygląda bardziej udane nanowłókno autorstwa Marjorie Austero:
#!#photo2#!#

Oto inne zdjęcia w mikro- i nanoskali, zgłoszone na konkurs pisma Chemical & Engineering News:


[Chemical & Engineering News io9]

podobne treści