newssztuka

Co to jest?

Próbujący zgadnąć są skazani na niepowodzenie, ponieważ prawdziwa natura tego obrazu jest ukryta w mikroskali. W aluminiowych panelach o wymiarach 7 x 7 metrów wygrawerowano nazwy miliona organizacji zajmujących się pracą na rzecz pokoju, ochrony środowiska i zachowania różnorodności kulturowej. Pełna liczba tego typu organizacji na świecie może sięgać dwóch milionów.

Praca „E Pluribus Unum” to dzieło Chrisa Jordana. W przybliżeniu można dostrzec litery:
What Is This? (Spoiler: A Complex List)
What Is This? (Spoiler: A Complex List)
What Is This? (Spoiler: A Complex List)
Znacznie lepiej obejrzeć te nazwy z zbliżeniu w oryginale. [Mark Wilson/giz, chris jordan, infosthetics]

podobne treści