news

Co bakterie w układzie pokarmowym mówią o tobie?

Byliśmy już klasyfikowani według grup krwi, proporcji ciała, ras, itp.
Teraz przyszła pora na wnętrze (żołądka) i okazało się, że ludzi można podzielić
na co najmniej trzy typy według dominujących kolonii bakterii w ich układach pokarmowych.

Trzy „enterotypy” (kolonie bakterii, w której jeden gatunek ma przewagę) zidentyfikowano podczas badań nad układami trawiennymi, które – jak wiadomo – pełne są mikroorganizmów pomocnych w rozkładaniu pożywienia i zwalczaniu infekcji.

Naukowcy z USA zasugerowali nawet, że ludzkość można zaklasyfikować do różnych grup na podstawie składu flory bakteryjnej żołądka. Przebadane jednostki z Europy, Ameryki i Azji miały przewagę bakterii z gatunków:
Bacteroides

What Your Stomach Bacteria Says About You

Prevotella

What Your Stomach Bacteria Says About You

lub Ruminococcus

What Your Stomach Bacteria Says About You

Naukowcy podkreślają, że zbadano zbyt mało osób ze zbyt niewielu stref geograficznych, by można było mówić o ostatecznej klasyfikacji. Nie wiadomo, czy enterotypów w żołądkach nie jest więcej. Nie ma także pewności, czy skład bakterii może się zmieniać w trakcie życia.

Droga otwarta do dalszych badań, w szczególności poznawania związku szczepów bakterii z dietą, wiekiem, chorobami, zdrowiem, tolerancją leków, preferencjami kulinarnymi, itp. Wiadomo na przykład, że Bacteroides szczególnie chętnie uczestniczą w trawieniu węglowodanów, Prevotella  – mucyn (rodzaj białka), zaś Ruminococcus – mucyn i cukru. Co z tego wynika dla naszego zdrowia – dowiemy się z kolejnych publikacji. [Wired]

podobne treści

  • gghhaa

    Ja stale mam wrażenie że ciągle widzę te same twarze na ulicy.

  • ryba

    paróweczki!