newssztuka

Całkowicie nowy pomysł na tworzenie obrazów

Urodzony w Rzymie, a dziś pracujący w Berlinie artysta Federico Pietrella zastanowił się nad wszystkimi technikami graficznymi, które już stosowano i doszedł do wniosku, że arsenał środków wyrazu go nie satysfakcjonuje. Uznał, że należy go poszerzyć o cyfry ze staromodnych pieczątek-datowników.

Gdy nie skupimy się na fragmencie dzieła, poszczególne cyfry stają się niedostrzegalne. Dopiero bliższa analiza ujawnia, że kontury obiektów zarysowano różnym zagęszczeniem odbitek motywów z pieczątek.

Pietrella wykorzystuje także inne „biurowe” techniki artystyczne, m.in. kserokopie. Więcej przykładów twórczości artysta prezentuje na swojej stronie. [Federico Pietrella, zdjęcie: Artribune]

podobne treści

  • kljlkjlkj

    analogowy ASCII-ART ;)

  • milooo

    alexansder platz w głębi chyba