news

Burdż Chalifa widziana z kosmosu

Burdż Chalifa, ostatnio okupowana przez Toma Cruise’a, została uwieczniona na zdjęciu satelitarnym przez GeoEye 1, satelitę robiącego zdjęcia naszej planety w najwyższej rozdzielczości.

Geo Eye 1 znajduje się 684 kilometry nad powierzchnią Ziemi i jest w stanie dostrzec przedmioty o długości 40 centymetrów (zdjęcia czarno-białe) lub 1,6 metra w kolorze. Geo Eye 1 jest do wyłącznej dyspozycji Google, który później zdjęcia wykorzystuje w Google Maps. [New Scietist]

podobne treści

  • Wojciech Wendrychowicz

    „Start satelity spotkał się z dużym zainteresowaniem mediów, które błędnie podawały, że GeoEye-1 jest satelitą Google. Satelita ani firma GeoEye nie jest powiązana z firmą Google, ale Google jest jedyną firmą tworzącą mapy internetowe która może korzystać ze zdjęć tego satelity, na satelicie umieszczono także logo Google’a” (Źródło: Wikipedia)