news

BGR twierdzi, że emaile Steve’a Jobsa były prawdziwe

W zeszłym tygodniu serwis BGR opublikował e-maile, w których Steve Jobs radzi zirytowanemu nabywcy iPhone’a 4 żeby się uspokoił. Apple zdementował później te informacje, jednak BGR nie poddaje się i przedstawia dowód świadczący o swojej prawdomówności.

BGR zawsze był pewnym źródłem informacji i jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że nikt z nich nie majstrował przy treści wiadomości. Na niekorzyść serwisu przemawia jednak fakt zaprzeczenia przez PR firmy Apple o jakiejkolwiek wymianie zdań między szefem giganta z Cupertino a zdenerwowanym klientem. Kto w takim razie ma rację?

Rzućcie okiem na poniższe nagłówki e-maili i powiedzcie nam, co o nich myślicie. [Kyle VanHemert/giz, BGR]

Delivered-To: [email protected]
Received: by 10.223.120.9 with SMTP id b9cs118020far;
Tue, 29 Jun 2010 21:27:24 -0700 (PDT)
Received: by 10.142.119.26 with SMTP id r26mr9657517wfc.257.1277872043323;
Tue, 29 Jun 2010 21:27:23 -0700 (PDT)
Return-Path:
Received: from mail-out3.apple.com (mail-out3.apple.com [17.254.13.22])
by mx.google.com with ESMTP id h16si9548774rvn.123.2010.06.29.21.27.22;
Tue, 29 Jun 2010 21:27:23 -0700 (PDT)
Received-SPF: pass (google.com: domain of [email protected] designates 17.254.13.22 as permitted sender) client-ip=17.254.13.22;
Authentication-Results: mx.google.com; spf=pass (google.com: domain of [email protected] designates 17.254.13.22 as permitted sender) [email protected]
Received: from relay14.apple.com (relay14.apple.com [17.128.113.52])
by mail-out3.apple.com (Postfix) with ESMTP id 676679AB7A09
for ; Tue, 29 Jun 2010 21:27:22 -0700 (PDT)
X-AuditID: 11807134-b7b53ae000005755-28-4c2ac7aa0aef
Received: from elliott.apple.com (elliott.apple.com [17.151.62.13])
by relay14.apple.com (Apple SCV relay) with SMTP id 35.55.22357.AA7CA2C4; Tue, 29 Jun 2010 21:27:22 -0700 (PDT)
MIME-version: 1.0
Content-type: multipart/alternative;
boundary=”Boundary_(ID_8h2LEWuwqrtbxFRQqYCapQ)”
Received: from [17.248.4.101] (wave-dhcp101.apple.com [17.248.4.101])
by elliott.apple.com
(Sun Java(tm) System Messaging Server 6.3-7.04 (built Sep 26 2008; 32bit))
with ESMTPSA id <[email protected]> for
[email protected]; Tue, 29 Jun 2010 21:27:22 -0700 (PDT)
Subject: Re: No Fix
References: <[email protected]>
<[email protected]>
<[email protected]>
<[email protected]>
<[email protected]>
From: Steve Jobs
X-Mailer: iPhone Mail (8A293)
In-reply-to: <[email protected]>
Message-id: <[email protected]>
Date: Tue, 29 Jun 2010 21:26:39 -0700
To: Jason Burford
X-Brightmail-Tracker: AAAAAQAAAZE=

Delivered-To: [email protected]vertising.com
Received: by 10.223.120.9 with SMTP id b9cs117138far;
Tue, 29 Jun 2010 20:45:27 -0700 (PDT)
Received: by 10.142.3.19 with SMTP id 19mr9139757wfc.200.1277869526323;
Tue, 29 Jun 2010 20:45:26 -0700 (PDT)
Return-Path:
Received: from mail-out4.apple.com (mail-out4.apple.com [17.254.13.23])
by mx.google.com with ESMTP id e9si10331229rva.8.2010.06.29.20.45.25;
Tue, 29 Jun 2010 20:45:26 -0700 (PDT)
Received-SPF: pass (google.com: domain of [email protected] designates 17.254.13.23 as permitted sender) client-ip=17.254.13.23;
Authentication-Results: mx.google.com; spf=pass (google.com: domain of [email protected] designates 17.254.13.23 as permitted sender) [email protected]
Received: from relay16.apple.com (relay16.apple.com [17.128.113.55])
by mail-out4.apple.com (Postfix) with ESMTP id 695D3A161FF5
for ; Tue, 29 Jun 2010 20:45:25 -0700 (PDT)
X-AuditID: 11807137-b7b43ae000004f8e-fe-4c2abdd50f50
Received: from earhart.apple.com (aldrin.apple.com [17.150.10.19])
by relay16.apple.com (Apple SCV relay) with SMTP id 12.A8.20366.5DDBA2C4; Tue, 29 Jun 2010 20:45:25 -0700 (PDT)
Date: Tue, 29 Jun 2010 20:45:21 -0700
From: Steve Jobs
Subject: Re: No Fix
In-reply-to: <[email protected]>
To: Jason Burford
Message-id: <[email protected]>
MIME-version: 1.0
X-Mailer: Apple Mail (2.1081)
Content-type: multipart/alternative;
boundary=”Boundary_(ID_Fye2Er1bSzctPHA4XIDCAA)”
References: <[email protected]>
<[email protected]>
<[email protected]>
X-Brightmail-Tracker: AAAAAQAAAZE=

Delivered-To: [email protected]
Received: by 10.223.120.9 with SMTP id b9cs118020far;
Tue, 29 Jun 2010 21:27:24 -0700 (PDT)
Received: by 10.142.119.26 with SMTP id r26mr9657517wfc.257.1277872043323;
Tue, 29 Jun 2010 21:27:23 -0700 (PDT)
Return-Path:
Received: from mail-out3.apple.com (mail-out3.apple.com [17.254.13.22])
by mx.google.com with ESMTP id h16si9548774rvn.123.2010.06.29.21.27.22;
Tue, 29 Jun 2010 21:27:23 -0700 (PDT)
Received-SPF: pass (google.com: domain of [email protected] designates 17.254.13.22 as permitted sender) client-ip=17.254.13.22;
Authentication-Results: mx.google.com; spf=pass (google.com: domain of [email protected] designates 17.254.13.22 as permitted sender) [email protected]
Received: from relay14.apple.com (relay14.apple.com [17.128.113.52])
by mail-out3.apple.com (Postfix) with ESMTP id 676679AB7A09
for ; Tue, 29 Jun 2010 21:27:22 -0700 (PDT)
X-AuditID: 11807134-b7b53ae000005755-28-4c2ac7aa0aef
Received: from elliott.apple.com (elliott.apple.com [17.151.62.13])
by relay14.apple.com (Apple SCV relay) with SMTP id 35.55.22357.AA7CA2C4; Tue, 29 Jun 2010 21:27:22 -0700 (PDT)
MIME-version: 1.0
Content-type: multipart/alternative;
boundary=”Boundary_(ID_8h2LEWuwqrtbxFRQqYCapQ)”
Received: from [17.248.4.101] (wave-dhcp101.apple.com [17.248.4.101])
by elliott.apple.com
(Sun Java(tm) System Messaging Server 6.3-7.04 (built Sep 26 2008; 32bit))
with ESMTPSA id <[email protected]> for
[email protected]; Tue, 29 Jun 2010 21:27:22 -0700 (PDT)
Subject: Re: No Fix
References: <[email protected]>
<[email protected]>
<[email protected]>
<[email protected]>
<[email protected]>
From: Steve Jobs
X-Mailer: iPhone Mail (8A293)
In-reply-to: <[email protected]urfordadvertising.com>
Message-id: <[email protected]>
Date: Tue, 29 Jun 2010 21:26:39 -0700
To: Jason Burford
X-Brightmail-Tracker: AAAAAQAAAZE=

podobne treści

  • hjuhju.lol

    Wiadomo że firma chce dbać o wizerunek…