news

Aplikacje wideo na iPhone gorszej jakości z powodu ograniczeń sieci komórkowych

Amerykańska telefonia AT&T i Apple wreszcie osiągnęły porozumienie w kwestii streamingu aplikacji na iPhone w sieci 3G, lecz nie bezwarunkowo. Aplikacje będą miały ograniczoną jakość, aby nie przeciążać sieci.

Aplikacje wideo będą musiały zostać dostosowane do warunków sieciowych. Na przykład kiedy połączenie będzie miało ograniczone parametry stream niskiej jakości 64 kbps zastąpi stream lepszej jakości 200 kbps.

Łatwo to ograniczenie zrozumieć, patrząc na prędkość przyrostu danych w sieciach komórkowych:

Sytuację zmienić może tylko wprowadzenie technologii 4G. [TechCrunch]

podobne treści