portale społecznościowepsychologia

Ankieta powie, czy jesteś uzależniony od Facebooka

Norwescy naukowcy opracowali zestaw sześciu pytań pomagających w ustaleniu, czy nasze korzystanie z Facebooka przybrało już postać kompulsywną. Aby przekonać się, czy cierpimy na uzależnienie od mediów społecznościowych, warto sprawdzić, jak wypadamy na Skali Uzależnienia od Facebooka opracowanej na uczelni w Bergen.

Stopień, w jakim zgadzamy się z każdym ze stwierdzeń, określamy na skali od 1 do 5, przy czym: 1 oznacza bardzo rzadko, 2 – rzadko, 3 – czasem, 4 – często, 5 – bardzo często. A oto opisy nawyków dotyczących portalu społecznościowego, do których trzeba się ustosunkować:

  • Poświęcasz wiele czasu na myślenie o Facebooku lub planowanie, co umieścisz na portalu.
  • Odczuwasz potrzebę, by zaglądać na Facebooka coraz częściej i dłużej.
  • Korzystasz z Facebooka, aby zapomnieć o problemach w życiu osobistym.
  • Próbowałeś świadomie ograniczyć czas spędzany na Facebooku, ale bez powodzenia.
  • Jeśli nie masz możliwości sprawdzić, co dzieje się na Facebooku, stajesz się niespokojny i poddenerwowany.
  • Korzystasz z Facebooka tak często i długo, że ma to negatywny wpływ na twoją pracę lub edukację.

Gdy uzyskana suma punktów wynosi co najmniej 24, można śmiało mówić o uzależnieniu. Czas poszukać grupy wsparcia – tylko nie na Facebooku!

Główna autorka opublikowanego w Psychological Reports badania, Cecilie Schou Andreassen z Uniwersytetu w Bergen, pociesza tych, którzy uzyskali w teście wysoki wynik: Nie jesteście sami! Psycholog mówi: „Wskaźniki korzystania z Facebooka rosną szybko. Mamy już do czynienia z odmianą uzależnienia od Internetu: uzależnieniem od mediów społecznościowych.”

Zespół Andreassen przebadał 423 studentów, w tym 227 kobiet i 196 mężczyzn. Oprócz ankiety dotyczącej Facebooka, uczestnicy wypełniali też testy osobowościowe. Co łączy uzależnionych od Facebooka?

Uzależnienie częściej występuje u młodszych użytkowników. Doszliśmy też do wniosku, że jednostki nacechowane niepokojem oraz niepewnością w towarzystwie spędzają na Facebooku więcej czasu niż osoby pewne siebie. Być może ci, których bezpośrednie kontakty z ludźmi stresują, wolą porozumiewać się przez media społeczne zamiast spotykać z innymi twarzą w twarz.

Z drugiej strony, zestawienie ankiet przeprowadzonych przez Andreassen wykazało, że wielu „uzależnionych od Facebooka” to ekstrawertycy, czyli osoby otwarte i potrzebujące wielu bodźców oraz kontaktów międzyludzkich.

Przypomnijmy tu inne badanie, wiążące nadaktywność na portalu z osobowością narcystyczną.

Czy użycie słowa „uzależnienie” oznacza, że powinniśmy się już niepokoić? Jak to leczyć? Może poczekajmy, aż psychologowie opracują też metodologię terapii tego uzależnienia. [Mashable, BusinessNewsDaily]

podobne treści