news

Ambasada Narodów Zatopionych

W wyniku podnoszenia się poziomu wód, rosnąca populacja globu będzie
się musiała zmieścić na coraz mniejszym obszarze. Kto przyjmie tych,
których domy znalazły się pod poziomem morza?

Koncepcja „Ambasady Narodów Zatopionych” zakłada, że schronienie dla ofiar zmian klimatu mogłoby się znaleźć w porcie w Sydney. W połowie pływające miasto, w połowie wyspa, Ambasada miałaby służyć za tymczasowe schronienie dla osób, które straciły swoje domy.

A New Home for the Victims of Global Warming

Kto by pomyślał, że projektanci zajmą się kiedyś przygotowaniem nowej Arki Noego? [Sam Biddle/giz, AILA, The Scuttlefish]

podobne treści