news

450 więźniów zwolnionych w wyniku usterki w programie komputerowym

Błąd w systemie sprawił, że 450 mężczyzn mogło opuścić kalifornijskie
więzienia, choć nie byli do tego uprawnieni. Ci w większości bardzo
niebezpieczni ludzie nadal znajdują się na wolności.

Więźniowie przez przypadek znaleźli się na liście osób zakwalifikowanych do przedterminowego permanentnego zwolnienia warunkowego nieobjętego opieką kuratora sądowego. Takie rozwiązanie przyjęto, by walczyć z kłopotliwym przeludnieniem więzień stanowych. Dotyczy ono jednak tylko osób skazanych za pomniejsze przestępstwa. Tymczasem grupa 450 więźniów, którzy mogli opuścić placówki penitencjarne, była zakwalifikowana jako „skłonna do popełnienia dalszych aktów przemocy”. Zatem wszyscy jej członkowie nie kwalifikowali się do zwolnienia.

Nowy rodzaj zwolnienia warunkowego nie przysługuje np. członkom gangów, osobom, które dopuściły się przestępstw na tle seksualnym oraz więźniom, których zachowanie podczas pobytu w placówce wskazuje, że są skłonni do aktów przemocy i recydywy.

Ocena skazanych kwalifikowanych do zwolnienia warunkowego była oparta na analizie akt więźniów. Szkopuł w tym, że baza danych zawiera tylko połowę z 16,4 milionów wpisów o aresztowaniu w ostatnich latach w Kalifornii. Bez tych informacji, system kwalifikował do wyjścia osoby, które według regulaminu nie powinny być dopuszczone do programu.

Zważywszy, że przepełnienie kalifornijskich więzień jest bliskie masy krytycznej, jest mało prawdopodobne, że placówki upomną się o powrót niesłusznie zwolnionych. [LA Times, BoingBoing]

podobne treści

 • Anonim

  Brak danych to nie usterka.

 • jakiskoles

  błąd ludzi, a nie oprogramowania
  oprogramowanie się nie myli
  moim zdaniem stoi za tym skynet który zaplanował uwolnienie bandytów żeby doprowadzić do walk ulicznych w których konieczne będzie użycie robotów bojowych
  szykujmy działka elektromagnetyczne bo do starcia terminatorów z ludzkością pozostały dni, godziny…