news

18 miesięcy w podróży na Marsa… na niby

Europejska Agencja Astronomiczna (ESA) rozpoczęła dzisiaj eksperyment
mający sprawdzić, jaki efekt psychologiczny wywrze na sześciu śmiałkach
520-dniowa wycieczka na Marsa.

Niedoszli kosmonauci będą zamknięci w jednym pomieszczeniu przez 520 dni, a jedyną drogą porozumiewania się ze światem będzie poczta elektroniczna. To się nazywa poświęcenie. [Mark Wilson/giz, BBC]

podobne treści